รายการพูดจาประสาช่าง : เทคโนโลยีการจดจำใบหน้ากับการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน

“Face Recognition” เทคโนโลยีการจดจำใบหน้ากับการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน• Face Recognition คืออะไร• พัฒนาการของเทคโนโลยี Face Recognition จากอดีตถึงปัจจุบัน• ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เช่น การปริญญายุคโควิด-19• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยี Face Recognition อย่างไร รายการพูดจาประสาช่างผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์…

Read More

In press : Manager Online

เขียนอัลกอฯ สร้างระบบอ่านข้อความจากภาพ ช่วยนักวิ่งมาราธอน“ ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร ที่จัดไปเมื่อช่วงกลางเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา มีผลงานนวัตกรรมเด็ดๆ มากมายมาจัดแสดงให้ได้ชม หนึ่งในนั้นได้แก่ผลงาน “การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งและรู้จำข้อความบนภาพถ่าย” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หยิบโจทย์ปัญหาในปัจจุบันมาแก้ได้อย่างตรงจุด จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1…

Read More